0914.086.919

Bình Định vừa đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động Dự án L’Amour Resort Quy Nhơn, Dự án Khu du lịch biển Casa Marina Island, Dự án Khu du lịch và biệt thự sinh thái núi Bà Hỏa.

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động Dự án L’Amour Resort Quy Nhơn tại khu vực 1, phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn dựa trên đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Dự án L’Amour Resort Quy Nhơn do Công ty TNHH L’Amour Ghềnh Ráng làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Bịnh Định phê duyệt vào ngày 6/6/2019, có tổng mức đầu tư là 128 tỷ đồng, diện tích xây dựng hơn 3,8 ha.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Định cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty cổ phần Du lịch Trường Thành Island lập thủ tục chấm dứt hoạt động Dự án Khu du lịch biển Casa Marina Island.

Dự án Khu du lịch biển Casa Marina Island được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt cho Công ty cổ phần Đầu tư Trường Thành Island đầu tư tại  phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn vào tháng 3/2016. Dự án có tổng vốn đầu tư 200 tỉ đồng, tổng diện tích 41,3 ha; trong đó, tại đảo Hòn Đất là 28,5 ha và tại đảo Hòn Ngang là 12,8 ha.

Tuy nhiên, đến ngày 23/7/2020, Dự án Khu du lịch biển Casa Marina Island được điều chỉnh thu hẹp chỉ còn thực hiện ở đảo Hòn Ngang (12,8 ha), tổng vốn đầu tư còn 70 tỷ đồng. Được biết, nguyên nhân điều chỉnh là gặp vướng mắc giải phóng mặt bằng liên quan đến điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tại đảo Hòn Đất.

UBND tỉnh Bình Định cũng đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động Dự án Khu du lịch và biệt thự sinh thái núi Bà Hỏa tại khu vực núi Bà Hỏa, TP. Quy Nhơn. Dự án này được phê duyệt vào ngày 6/6/2018, do Công ty cổ phần Bà Hỏa Moutain đầu tư với diện tích 6,4 ha, với tổng vốn đầu tư 180 tỷ đồng, tiến độ thực hiện dự án từ quý II/2018 đến quý IV/2019.

Sau đó, vào ngày 28/8/2019, Dự án được điểu chỉnh tăng diện tích lên 9,6 ha, tổng vốn đầu tư 255 tỷ đồng, tiến độ thực hiện đến quý IV/2021.

Sau thu hồi, UBND tỉnh Bình Định thống nhất chủ trương tiếp tục tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu vực nêu trên đối với 2 Dự án Khu du lịch và biệt thự sinh thái núi Bà Hỏa và Dự án Khu du lịch biển Casa Marina Island.

Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND TP. Quy Nhơn để thống nhất đề xuất, báo cáo UBND tỉnh Bình Định xem xét, trình Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương theo quy định.

Ngoài 2 dự án trên, UBND tỉnh Bình Định cũng vừa có ý kiến liên quan đến việc tiếp tục triển khai Dự án Khu du lịch Ghềnh Ráng (giai đoạn 1) của Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn – Quy Nhơn.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định  cho phép Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn – Quy Nhơn tiếp tục triển khai giai đoạn 1 dự án trên phần diện tích 14,65 ha do doanh nghiệp đang quản lý.

Đồng thời, UBND tỉnh Bình Định giao Sở Xây dựng hướng dẫn Công ty khẩn trương lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 phù hợp với tình hình thực tế. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ hướng dẫn Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn – Quy Nhơn điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án này.

Từng có chủ trương thu hồi, nay tỉnh Bình Định sẽ cho phép chủ đầu tư thực hiện các thủ tục để điều chỉnh chủ trương Dự án Khu du lịch Ghềnh Ráng giai đoạn 1.

Được biết, ngày 1/12/2020, UBND tỉnh Bình Định đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động Dự án Khu du lịch Ghềnh Ráng (giai đoạn 1) do Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn – Quy Nhơn làm chủ đầu tư.

Theo baodautu.vn

Rate this post